تازه های کتابخانه

شاه هنری چهارم (بخش اول)

 • نویسنده: شکسپیر ویلیام 1616 - 1564؛ویلیام شکسپیر ; ترجمه احمد خزاعی
 • ناشر: اکباتان
 • سال نشر: 1365
 • موضوع: ; هنری چهارم شاه انگلستان -1413-1367نمایشنامه HenryIV,KingofEngland

علی فریدونی

 • نویسنده: علی فریدونی
 • ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
 • سال نشر: 1393‬
 • موضوع: ;فریدونی علی ۱۳۳۳ -

رﺳﺘﻢ و اﺷﮑﺒﻮس

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: نویسنده همکار: ابراهیمی, تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 329 - 416؟ق. شاهنامه -- اقتباس ها

اﮐﻮان دﯾﻮ

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم ۳۲۹ - ۴۱۶؟ ق. شاهنامه -- اقتباس ها

نبرد بیژن و هومان

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Epic stories

رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 416-329؟ق.، شاهنامه. رستم و اسفندیار -- اقتباس ها

دوران امام علی (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند, گرافیست: پوراکبری
 • موضوع: ;علی بن ابی طالب (ع) امام اول 23 قبل از هجرت - 40 ق. -- داستان

365 قصه شب از حیوانات

 • نویسنده: مترجم حسین دوست
 • ناشر: پیام بهاران, انتشارات زیارت
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: دوست
 • موضوع: ; Short stories, English

110 قصه قبل از خواب

 • نویسنده: حکایت های ایزوپ؛مترجم مهدی حسینی
 • ناشر: انتشارات زیارت
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: حسینی
 • موضوع: ; Animals -- Fiction

حسن کچل و غول کله پوک

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر زهرا کبیری
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; افسانه ها وقصه های ایرانی